YAZAR BURAK ELDEM’DEN MESİH’İN KLONU DEĞERLENDİRMESİ

Mesih’in Klonu, son yıllarda Türkiye’de yayımlanan en ilginç ve en “merak tetikleyici” romanlardan biri. İyi bir noktadan yola çıkılarak 2030′ların dünyası ve tabii Türkiye’si, yazarın çizdiği çok çarpıcı tablolarla tanımlanmış ve daha başlardan itibaren etkili bir atmosfer yakalanmış. Kitabın akışı içinde geriye, hatta bazen günümüzden iki bin yıl önceye dek yapılan küçük gönderme ve yolculuklar, ana kurguyu besleyen ve merak duygusunu artıran faktörler olarak devreye giriyor ve hikayenin bütününü daha da ilginç hale getiriyor. Bu noktada, ayrıntıların da çok iyi tasarlandığını ve okurun zihninde kitabı okurken aşama aşama gelişen alternatif açıklamalar için dikkate değer ipuçları verdiğini söyleyebilirim.

Marduk’la Randevu’ya ilişkin sohbetlerde sürekli olarak, asıl üzerinde yoğunlaşılması gereken konunun, 2012 sonrasındaki dönüşümler ve bunun sosyal, siyasi sonuçları olduğunu vurgulamaya çalıştım. Etkili ve istikrarı sarsacak bir doğal faktörun devreye girmesinin, üç bin altı yüz yıl önce dönemin güçlü sosyal yapılarını nasıl sarsıp dönemsel bir kaosa yol açtığından; bugünün görece çok daha kalabalık, teknolojik olarak gelişmiş, ancak kaosa ve krize daha fazla açık dünyasında, benzeri bir durumun günlük hayatı nasıl etkileyeceğinden söz ettim. İşte Mesih’in Klonu, böyle bir gelişmenin sonrasında oluşacak dünyanın resmini yapıyor ve 2030′larda bunun yaratacağı, tetikleyeceği siyasi, ekonomik gelişmeler üzerine, dikkate değer bir varsayım sunuyor.

Burak Eldem, 2007

Bir Cevap Yazın