SAVAŞI ÇOCUKLARLA NASIL KONUŞURUZ? / CUMHURİYET KİTAP / 30 MAYIS 2019

Savaş hakkında beş öyküden oluşan kitap, savaşın nedensizliğini gözler önüne seriyor. Savaş sevgisizlik, sa­vaş akıllıca değil.

Baba-kız sohbetle­rini içeren öykülerde savaş, aslında çok güvenliymiş gibi duran ev içlerin­de tartışılıyor. Bu evlerde televizyon haber saatinde kapalı çünkü babalar çocuklarının savaş sahneleriyle yüz­leşmesini istemiyor ilkin. Ancak sav­aşa temas etmemek pek mümkün eğil. Uzakta bile olsa her an gelebilir, bir haberden çok daha fazlasıdır savaş.

“Savaş ne demek?” sorusunun babaya sorulması başka bir me­seleyi de ortaya koyuyor. Sanki ba­balara savaşı açıklamak için bir so­rumluluk veriyor. Çünkü baba askerlik yapmış olan, dışarıdan eve gelen, gazete okuyan ve haber izleyen. Baba general olabilir. savaşa doğrudan gidebilir, bir savaşa karar veren olabilir. Baba temsiliyeti ve savaş arasında kurduğu bağ nedeniyle önemli bir kitap “Baba, Savaş Ne Demek?”

Zor meselesine rağmen, kıv­rak dili ve ayrıntılarla yakaladığı özgün anlatımıyla çocuk okura ulaşıyor. Yazar, savaşın kötülüğü üzerine ileti göndermekten, doğrudan öğretici olmaktan çekinmiyor, bununla bera­ber savaşın vahşi ayrıntılarına, kurgu ve olay örgüsü bu gereği doğursa da pek girmemeyi yeğliyor. Bu anlam­da açık bir eleştiri tutumu ediniyor ve savaş diyaloglar çerçevesinde da­ha çok söylemsel olarak sürekli sor­gulanıyor. İnandırıcı bir hikâyeyle sa­vaşı yorumsuz yansıtmaktansa (çokça yapıldığı üzere) dogrudan diya­loglarla tartışmayı tercih ediyor, böy­lece savaş, çocuklarla “bir kavram olarak” da konuşulması gereken top­lumsal bir mesele haline geliyor.

Deneyimli yazar Aşkın Güngör, “Savaşı çocuklarla nasıl konuşuruz?” sorusu için bir çözüm önerisi sunuyor.

Baba, Savaş Ne Demek? / Aşkın Güngör / Resimleyen: Abdullah Sarışen / Bilgi Yayınevl / 2019 / 70 sayfa/ 9 +yaş
Cumhuriyet Kitap, 30 Mayıs 2019

Bir Cevap Yazın